Veľkonočné rozjímanie o tom, čo doma a vonku priniesol uplynulý týždeň… - Slovakia2 Kontakt: 9612497@mail.ru.................................................... - UNREGISTERED VERSION

Перейти к контенту

Главное меню:

Veľkonočné rozjímanie o tom, čo doma a vonku priniesol uplynulý týždeň…

NOVINKY


1.
MENU   2. NOVINKY  3. VIDEO-NOVINKY   4. slovakia.wlad.eu

Veľkonočné rozjímanie o tom, čo doma a vonku priniesol uplynulý týždeň…

Na postavenie inštitútu inšpekcie ministerstva vnútra mali čas tri Ficove vlády, nekoná ani „štvrtá“. Na odpolitizovanie prokuratúry, policajného zboru a inšpekcie ministerstva vnútra taktiež, takzvaná štvrtá vláda a minister vnútra Drucker nekonajú, lebo vraj, predčasným a neuváženými personálnymi zásahmi do tohto prostredia by sa mohlo zmariť vyšetrovanie v kriminálnych prípadoch, ktoré má na stole policajný zbor a prokuratúra, dnes najmä vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice, okrem toho, s náročným a rozsiahlym rezortom ministerstva nie je ešte jeho nový minister dostatočne a kompetentne oboznámený, a teda, musí sa najskôr oboznámiť (potrebuje tiež sto dní?):
a/ s ministerstvom vnútra, čo je MV SR a aké úlohy plní,
b/ s policajným zborom, čo je PZ SR a aké úlohy plní,
c/ s inšpekciou ministerstva vnútra a aké úlohy plní.

Za normálnych okolností a stavu úprimnej dobrej vôle mal byť na druhý deň po medializácii vraždy odvolaný prezident PZ a šéf protikorupčnej jednotky. Korektné by bolo, ak by pod ťarchou okolností a faktov odstúpil aj sám. Súbežne malo byť riešené postavenie inšpekčnej služby mimo ministertstvo vnútra na horizontálnu úroveň „nezávislej“ prokuratúry. Prečo v úvodzovkách? Za normálnych okolností, s poukazom na účel personálnych zmien vo vláde, by som na mieste vlády okamžite (hoc už s nevratnými škodami, spôsobenými časovými sklzmi) konal. Keďže toto normálne okolnosti nie sú, a vláda svojou nečinnosťou marí svoj účel, dochádza aj k pokračujúcemu mareniu vyšetrovania, upratovaniu stolov a zahládzaniu stôp.

Minister vnútra Tomáš Drucker sa zrejme „radí“ s Róbertom Kaliňákom a Róbertom Ficom. Lebo, zrejme len ONI, jediní, sú znalí a kompetentní, len ONI vedia, čo treba. Druckera riadia tak, aby veci neunáhlil, bol rozvážny a získal sa tým dostatočný čas na „uvážlivé kroky a výkony“. Zaujímavé je, že Drucker vie, že jeho náhradníčka „musí okamžite odvolať“ riaditeľa bratislavskej onkológie, ale vo veci svojich podriadených to nevie, „nemusí“ a nekoná…

Podľa správy TASR riaditeľ Národnej protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Róbert Krajmer požiadal o uvoľnenie z funkcie “po dôkladnom zvážení a vzhľadom na neprimeraný nátlak na jeho rodinu a prácu protikorupčnej jednotky, ktorý vníma ako nedôvodný a politizujúci”.

Uviedol to v spoločnom stanovisku Ministerstva vnútra SR a Prezídia Policajného zboru (PZ).

Odstúpenie Kaliňáka a Fica si vymohla „ulica“. Krajmer odstúpil sám. Druckerovi „odľahlo“. Snáď mu jeho „zodpovedné, uvážlivé premýšľanie a rozhodovanie“ a rozhodnutie „uľahčí“ aj sám Tibor Gašpar.

OČTK, extrémizmus, antisemitizmus a súdy

Prokuratúra a justícia „pracujú“ vo veciach extrémizmu v režime „súdneho trendizmu a aktivizmu“ na politickú objednávku, inak oporu nemajú v ničom (rôzne metre a kilometre majú aj na ekonomické trestné veci).

Ľavicový extrémizmus je mimo ich záujem, ba je chránený slobodou slova, a v judikatúre pribúdajú procesne a vecne zbabrané veci okolo ĽSNS, ale aj Rudolfa Steigaufa (znásilnený a zbabraný proces), OS Revúca a KS B. Bystrica

Aktuálne ide o politickú objednávku na stíhanie šéfredaktora Zem&Vek T. E. Rostasa pre jeho údajne antisemitský článok v Zem a Vek:
https://www.omediach.com/tlac/item/11248-zacalo-sa-trestne-stihanie-pre-clanok-rostasa-v-zem-a-vek
https://www.rostas.news/inkvizicny-spis/

Dielo štúrovcov nie je zakázané a nepodlieha ochrannému režimu ako Mein Kampf (každé vydanie len s povinnými komentármi) alebo iné podobné nacistické materiály a nemá s nimi nič spoločné! Rostas s textami narába úplne voľne, v odpovednej reakcii na Havranove výroky o „antisemitovi a zaprdenom hlupákovi“ S. H. Vajanskom, pred OČTK (orgánmi činnými v trestnom konaní) beztrestné…

Ľavicový extrémizmus ostáva mimo záujem OČTK, lebo by postihol slniečkárov, vítačov a aktivistov dúhy, ale aj osoby osobnostne narušené, nenávidiace svoju rasu, etnikum a slovanský pôvod. Je objednávkou ideológov a politikov multikulturalizmu a centra EÚ

Bolo by treba korektne otvoriť a konfrontovať pojmy vlastenectvo, národovectvo, národná identita a patriotizmus s definičným etymologickým a sémantickým a synonymickým prostredím pojmov nacionalizmus a národný socializmus.

Nacionalizmus dáva vlastenectvu a patriotizmu negatívne konotácie v kontexte odnárodňovania, supresie a ostrakizácie vedomia národnej identity, príslušnosti k akémukoľvek, teda aj slovenskému štátotvornému národu a takto je prezentovaný a používaný ako nálepka pre národne orientované politické subjekty v celom priestore Európskej únie…

Zaujímavý je významový posun – heterogénnu multikulti zmes „amerického ľudu“ Trump označuje ako národ, žiada od neho jednotu a svornosť, a ten ľud a národ sa mu vzájomne vyvražďuje.

Bolo by treba konfrontovať definíciu manželstva a rodiny podľa dúhy a rodovej rovnosti s ľudsko-právnymi pojmami rovnosť práv a rovnaké zaobchádzanie, s Listinou ľudských práv a slobôd, Ústavou SR a jej definíciou manželstva, a dospieť len k záveru, že inštitút manželstva nepatrí do kódexu základných ľudských práv, ale akcesorických práv.

Bolo by treba otvoriť otázky globálneho antisemitizmu a jeho príčin, lebo antisemitizmus je vnímaný vrecisticky (vrecizmus je hádzanie všetkých židov do jedného vreca) a rozlíšiť (oddeliť) židov na:
a/ veriacich judaistov (a ich skupiny),
b/ svetských neutrálnych židov,
c/ sionistov (viazaných na judaizmus a ideológiu a politiku sionizmu Veľkého mocného „božieho“ Izraela už na Zemi).

V antisemitskom diskurze sa najčastejšie skloňujú Chazari, chararizmus, a Protokoly sionských mudrcov. Nezaobeorám sa nimi, sú mimo môjho záujmu (Kniežatá zloby poznám, sú vedľajším produktom Prvého sionistického kongresu v Bazileji v roku 1897, nie podvrhom):
https://sk.wikipedia.org/wiki/Chazari
http://www.magnificat.sk/dokumenty/protokoly.pdf

Treba už konečne korektne racionalizovať a definovať príčiny holocaustu a samotný podiel židov, sionistov, na šoa, zápalnej obeti, a to na pozadí aj často skloňovaného židovského a pseudo židovského chazarizmu a Protokolov sionských mudrcov. Pomenovať, kto stojí na vrchole pyramídy za globalizáciou (finančníctvo a zjavná svetovláda a moc finančnej nadnárodnej oligarchokracie a nednárodnými zmluvami o „voľnom obchode“), kto je projektant a čo je projekt takzvaného Nového svetového poriadku. Tieto „konšpirácie“ treba vyvrátiť alebo potvrdiť. Tu už niet o čom, a niet inej, než priamej a tvrdej cesty k pravde!

Hlavná otázka má v sebe množstvo podotázok, mozaiku a puzzle vedúce k pôvodu toho riadeného ZLA a plazivej cesty k tretej neo fašistickej totalite!

OČTK, ak by disponovali kvalifikovaným a spôsobilým znaleckým aparátom vo veci extrémizmu, antisemitizmu a nacionalizmu, preverovaním skutkov, vyšetrovaním a dokazovaním by dospeli k záveru, že na Slovensku dochádza k porušovaniu základných ľudských práv vo veci slobody slova a tlače, ignorancii preambuly ústavy a k porušovaniu dikcie Článku 1 odsek 1 Ústavy SR a to:„Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo“ v časti Multikulturalizmus a rodová ideológia.

S extrémizmom OČTK (PZ, prokuratúra a súdy) bojujú ako „vedia“ (nevedia!) a majú v tom riadny hokej (nevedia ani odlíšiť pojmz nacizmus a fašizmus…). Fašizmus má pôvod v Mussoliniho osobnej velikášskej idee renesancie Veľkej, mocnej rímskej ríše, symbolikou je zväzok sekery s prútmi, fasces… Taliani ale o Veľký Rím záujem nemali a toho blázna, na benzínke zaveseného za nohy, zlynčovali. Nacizmus má svoj pôvod v Mein Kampf a Hitlerovej idee Tretej ríše, ktorej symbolom je hákový kríž…

Miešajú sa hrušky s jablkami – nacizmus je odvodený od nacionalizmu a ten je synonymom vlastenectva, národovectva, spolupatričnosti k štátotvornému národu; špecificky nemecký a hitlerovský je takzvaný národný socializmus, žiadajúci Lebensraum (životný priestor) podmanených štátov, národov a etník, pracujúcich pre blaho Nemecka a Tretej ríše… Špecifikum len hitlerovského národného socializmu a žiadneho iného nacizmu je výlučná nadradenosť čistej, árijskej, germánskej rasy nad ostatnými rasami, etnikami a národmi… Hitler, ten psychopat, s narušeným inštitútom osobného EGA, sa rozhodol skončiť svoj život aj po správe o smrti svojho talianskeho „kolegu“ Mussoliniho.

Čo z toho je možné „hodiť na hlavu“ ĽSNS? Hmm… (znalecké dokazovanie stále beží…). Otázka – ĽSNS je „len“ nacionalistická alebo aj národno-socialistická? Súd na návrh prokuratúry vo veci charakteru ĽSNS stále nerozhodol, ĽSNS je teda stále riadna a legálne občanmi zvolená politická strana s národným, nacionálnym, vlasteneckým (patriotickým) a národno-štátnym zafarbením, ktorá sa ale nemusí hlásiť k osobným názorom vlastných spolustraníkov a súkmeňovcov, mala by sa s nimi rozlúčiť, čosi sa vo vnútri ĽSNS, vraj, práve aj deje, ale jej práva parlamentnej politickej strany a práva jej voličov porušuje parlament plus „prezident všetkých ľudí na Slovensku“! K adorácii a heroizácii Tisa a Slovenskému štátu – taký štát si neprajem! Slovensko je už dávno inde a ďalej, ibaže jeho liberálna časť je infikovaná staro-novým, nebezpečným, megalomanským mussoliniovským eurofašizmom a buduje druhú Veľkú rímsku ríšu!

Znalkyňa z odporu psychológie (Plichtová) vo veci T. E. Rostasa má znalecké oprávnenie len pre vypracovanie psychologického profilu osoby v stíhaní, nie vo veci antisemitizmu a posudzovania skutku T. E. Rostasa.

OČTK vôbec „nepracujú“ s antisemitizmom v jeho zdrojovom rozlíšení na: veriaci judaisti, sekulárni (neutrálni) židia, sionizmus a sionisti. Detto ani s islamom a islamizmom ako jednotou náboženstva, ideológie a politiky, ktorá nepozná pojem sekulárny štát, a teda s faktom, že islam je nezmieriteľne nekompatibilný s nosnou autochtónnou európskou civilizáciou, kultúrou a židovsko-kresťanským náboženstvom (preambula a Čl.1, odsek 1 Ústavy SR). Islamizácia Európy znamená aproximáciu a negociáciu svetského práva sekulárnej EÚ s islamským právom šaría, ako podľa islamu občianskym a politickým právom moslimov žijúcich v Európe!

V činnosti OČTK vládne nadpráca, aktivizmus a dobový trendizmus (politická objednávka „zhora“). Štúrovci, slovenské 19. storočie, ani Rostas nenesú žiadnu vinu na I. svetovej vojne, na vzniku talianskeho fašizmu ani nemeckého nacizmu, neinšpirovali k nemu Hitlera, ani II. svetovú vojnu, Rostas nenesie žiadnu osobnú zodpovednosť ani za pokračujúci rozmach globálneho antisemitizmu, tobôž nepopiera holocaust!

Naopak, ako šéfredaktor Zem&Vek a autor vo svojich textoch poukazuje na nebezpečné tendencie rastu neo a post liberálneho eurofašizmu, čo je zrejmé z rétoriky tých, ktorých stíhanie bolo štátom a jeho nevedomými a nič netušiacimi nástrojmi OČTK zastavené! OČTK vedome-nevedome slúžia veci eurofašizmu!

Solidarita USA a EÚ s UK vo veci „Salisbury a novičok“ je bez dôkazov falošná solidarita, ktorá je jedným zo znakov euro atlantického militantného fašizmu a neo fašistického anti ruského fanatizmu!
Európska únia je nebezpečnou pre samú seba!
Európska únia pracuje na vojne s Ruskou federáciou!

Tvrdenie, že stav vecí a vzťahov Západu a Ruska sa blíži k štatútu studenej vojny. je lož: Studená, navyše hybridná vojna je v plnom prúde a prekračuje rámec 60-tych až 80-tych rokov. Za hranicou garancií mieru a bezpečnosti v Európe a vo svete je už ťažko zastaviteľnou lavínou smrti. Medveďa nemožno zahnať do kúta! Ak nebude mať kam, bude sa brániť! Zatiaľ je do krajnosti a za ňu zdržanlivý.

Generálny tajomník OSN António Guterres sa domnieva, že z dôvodu eskalácie napätia medzi Ruskom a Západom sú opäť nevyhnutné preventívne bezpečnostné opatrenia, aké sa používali v čase studenej vojny. Vezmite na vedomie fakt, že ideologizáciou a politizáciou OSN prestáva plniť svoje pôvodné mierové poslanie, pre ktoré bola založená!

Budem sa modliť za statočných policajtov a prokurátorov, ktorí nájdu v sebe odvahu a odhodlanie postaviť sa proti ostrakizácii a supresii svojprávne mysliacich a slobodných ľudí, za jeden rovnaký meter proti porušovateľom právneho poriadku Slovenska, za ich odhodlanie a silu nájsť, usvedčiť a postaviť pred súd páchateľov vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice a za obnovenie právneho štátu a spravodlivosti, ktorá je na Slovensku v pokračujúcom rozklade!

Budem sa modliť za osvietenie rozumu mediálneho mainstreamu, ktorý sa s mimovládnym sektorom, pod falošnou vlajkou slobody a demokracie, postavil proti slobode a demokracii! V prokurátorskej a policajnej činnosti a v činnosti súdov, ktoré sa vydávajú za nezávislé, nesmie figurovať žiadna ideológia, politika ani náboženstvo, z doterajšieho správania OČTK trčí ideológia a politika EÚ ako slama z čižiem!

T. E. Rostas ničím neporušil zákon a slovenský právny poriadok! Naopak, sám je na výstrahu a pre vyvolanie strachu ostatných, obmedzovaný v slobode slova, názoru a presvedčenia, a bezdôvodne sporadicky a periodicky blokovaný aj ako riadny a korektný užívateľ facebooku!

Štát Slovensko, prostredníctvom OČTK a súdnej moci, flagrantne porušuje základné ľudské práva otváraním politických procesov, podobných tým z 50-tych rokov, čím pečie „ťažké sústa“ pre Najvyšší a Ústavný súd SR a Medzinárodný súd pre ľudské práva!

Štát Slovensko to, čo prostredníctvom svojich špecializovaných policajných zložiek robí, robí na úplne opačnej strane! Necháva voľne kydať na Slovensko jeho vnútorným nepriateľom, plateným štátom a zahraničím, kaviarenským pseudo intelektuálom, pseudo liberálom, protislovenským hacktivistom, pseudo demokratom a kultúrno-umeleckej neomarxistickej luze novej „progresívnej“ radikálnej a extrémistickej euro fašistickej a neomarxistickej ľavice!

Preskúmajte si, kto sú protagonisti trestných oznámení, kto je a ku komu patrí podávateľ trestného oznámenia na Tibora Eliota Rostasa, riaditeľ nadácie Zastavme korupciu Pavel Sibyla… Dopustil sa Rostas korupcie? Alebo Sibyla vykonal špinavú nadprácu, zahral sa na občana a demokrata?

K vzdelávaniu vo veci boja proti antisemitizmu – namiesto ukazovania prstom, aký je antisemitizmus škaredý, treba definovať a odstraňovať jeho príčiny… Nie nálepkovať, značkovať a šikanovať slušných ľudí, ale ukazovať prstom na modely chazarského (pôžičky a úvery za úrok) finančnícko-oligarchokratického správania!

Šesť miliónov židov, zavraždených v holocauste, je fakt, ktorý sa ale stráca ako zanedbateľná časť desiatok a stoviek miliónov mŕtvych od Veľkej „osvieteneckej“ francúzskej revolúcie, v dvoch svetových vojnách, medzi nimi, po nich a dnes… Prečo má mať holocaust ako posvätná a nedotknuteľná, sionistami chránená mantra a dojná krava svetového sionizmu, výlučné a nadradené miesto medzi ostatnými obeťami nevinných ľudí? Aspoň Slovensko by malo vziať rozum do hrsti tak, ako Poľsko, s jeho správnym a dobrým zákonom o takzvaných „poľských koncentračných táboroch“… Ak chcete vodiť deti do tábora Auschwitz (Oswieczym), voďte ich aj na miesta ostatných genocíd, trebárs arménskej, ktorú vykonali do EÚ sa tlačiaci osmanskí Turci!

Odkaz štátu a jeho OČTK: Nemajte na krajnú pravicu a krajnú ľavicu dva metre, ak zastavíte novú radikálnu ľavicu, upokojí sa aj krajná pravica!

Odkaz tomu chumajovi Sibylovi: Podrobnosti vraj nevieš, tak kde si vzal korektné podklady k trestnému oznámeniu? Poznámka – títo novo ľavičiari zo sekty neomarxistov majú zákaz čítať Zem&Vek a Hlavné správy, ak by ich komplic priznal, že čítal, vystavil by sa posmechu svojich súkmeňovcov… Mal by problém aj so Smatanovcami, chce mať alibi: https://www.hlavnespravy.sk/sibyla-ktory-udal-rostasa-v-zem-vek-boli-publikovane-negativne-clanky-o-zidovstve-ale-podrobnosti-neviem-lebo- som-ich-necital/1356530

Mimochodom, Rostas nie je súčasťou ani ľavice ani pravice, má všestranne rozvinutý intelekt, myslí autonómne, je autentický, premýšľa aktívne, samostatne a kriticky, na úrovni vlastnej vnútornej intelektuálej výbavy. Všetko zo Zem&Vek nemusím, sem-tam len orientačne ho prejdem, pre kontrolu, ako iné médiá, čo potrebujem nájdem, vyhodnotím a spracujem, mám svoj názor a idem si vlastnou cestou…

Rozsudky súdov v zmienených veciach skončia na najvyššom súde, ústavnom súde a na Európskom súde pre ľudské práva v Štarsburgu! Občania ale tie škody zaplatia. Za násilie zo strany štátu na občanoch, porušovanie ich základných práv a slobôd a štátny teror sa musí platiť.

K mimovládnemu sektoru a jeho „neziskovkám“

Za normálnych okolností by som žiadal okamžitú deideologizáciu a odpolitizovanie mimovládnych „neziskových“ organizácií (MNO). Zákon vo veci ich apolitickosti (zákaz politickej činnosti) je platný, ale nevymožiteľný, jeho dodržiavanie ignoruje sama vláda, parlament a najmä ministerstvo vnútra, kde sú aj s politickými stranami MNO registrované.

Vyhlásenie Rady vlády pre MNO je neinformovaná nepravda alebo vedomá lož, bežný občiansky a politicky gramotný občan vie, kto je miliardár George Soros a aké úlohy plní jeho Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF): http://www.teraz.sk/najnovsie/rada-vlady-pre-mno-odmietla-konspirac/315501-clanok.html

MNO odmietajú konšpirácie o financovaní zo zahraničia: Soros im cez svoju OSF rozdelil 18 milárd dolárov. MNO („neziskovky“) sú „jeho“. Plnia ním vydané úlohy a zadania. Sú zahraniční agenti. A preberajú vládu a moc v štáte. Vláda im ju ochotne odovzdáva.

Žiadam o prijatie novely zákona o mimovládkach ako zahraničných agentoch (kontrolu ich financovania). Zákon leží v zásuvkách parlamentu. Odmietli ho opoziční neoliberáli a libertariáni!Zákon pod názvom Foreign Agents Registration Act prijali v roku 1938 ako vzor liberálnej demokracie USA proti ideologickej diverzii zo strany hitlerovského Nemecka.

Najlepšie riešenie je odstrihnúť mimovládky od štátneho príspevku tak, ako v prípade odstrihnutia politických strán a hnutí od štátu (samofinancovanie členmi, priaznivcami a asignačnou daňou). Starostlivosť o potrebných má prevziať štát a mimovládky môžu prispieť vlastnými dobročinnými aktivitami. Tak si predstavujem čistý stôl aj vo vzťahu štát a mimovládny sektor.

Súčasný stav – MNO preberajú moc v štáte, sú financované štátom aj zahraničím. Keďže toto nie sú normálne okolnosti, nič nežiadam, nič nechcem, len píšem…

K postaveniu politických strán a hnutí

Ak by Slovensko bolo mentálne, občiansky a politicky zrelé na zmenu „štandardného“ systému matrixu, ktorý je v kríze, aj so systémom takzvaných štandardných politických strán a hnutí, parazitujúcich na štáte, a to tak, že si v ústave a v legislatíve vytvorili skvelé vitálne podmienky pre vládu partokracie, trebárs aj v počte štyroch ľudí, tak by „ulica“ na námestiach žiadala okamžitú zmenu zákona o postavení a financovaní politických strán a hnutí, a ich odstrihnutie od štátu a štátneho príspevku.

Žiadna z politických strán „štandardného“ systému nereprezentuje vôľu všetkých občanov, len vôľu víťaznej väčšiny a tým dochádza k útlaku a diskriminácii vôle, záujmov a potrieb menšín.

Systém väčšinovej horizontálnej demokracie je systém porušujúci ľudské, občianske a politické práva občanov, je pseudo demokraciou.

Nevyhnutné je odstrihnutie politických strán a hnutí od štátneho príspevku; prečo ich máme platiť všetci, aj tie, s ktorými nesympatizujeme?

Ťarchu ich financovania treba preniesť na ich členov, priaznivcov a voličov! Aj cez asignačnú daň.

Podobne treba naložiť s „neziskovými“ mimovládkami MNO (vyššie). MNO sú liahňou politikov, politických strán a hnutí, ktoré sa postupne infiltrujú do parlamentných politík a parlamentu, a spolu s donormi (oligarchokracia, mafiokracia) a ich lobistami píšu svoje aj naše zákony! Oddelenie politických strán a hnutí od štátu je jediná možná cesta k odstráneniu rozkrádania štátneho vlastníctva a majetku a jeho tunelovania, spolu s eurofondmi a protekcionistickými štátnymi dotáciami a tendrami, ktoré sú zlo a škodnou (produkujú závisť a nenávisť).

Súčasný systém parlamentnej demokracie prináša množstvo spoločnosť frustrujúcich stresorov: „väčšinová pravda“ verzus „pravda menšín“ a odmietanie aj dobrých a prospešných návrhov zákonov opozície, hoc zjavne v najlepšom záujme spoločnosti a „truc podniky“ väčšiny voči menšinám. To všetko je zlo, ktoré škodí Slovensku a celej slovenskej spoločnosti.

K solidarite s UK vo veci Skripaľ

Podobnú „na hlavu“ solidaritu so smrteľnými následkami sme zažili s „vysoko pravdepodobnými“ zbraňami hromadného ničenia v Iraku ako dôvod pre Púštnu búrku. Boli sme súčasťou „solidarity“ s Alianciou pod false flag „humanitárneho“ bombardovania bývalej Juhoslávie (Dzurinda sa opäť pokúša o vstup do politiky aj s jeho militantnou proti ruskou rétorikou…).

K zoznamu štátov, ktoré mohli mať čo-to do činenia s novičokom patrí okrem iných Česko aj Slovensko.

Ruský veľvyslanec sa Lajčákovi ospravedlnil za nedorozumenie. Nezabúdajme ale, že Slovensko, a vie to aj Rusko, disponuje špičkovou armádnou protichemickou jednotkou… Slovensko predbežne pre nedostatok presvedčivých dôkazov o páchateľoch a objednávateľovi atentátu na Skripaľa nebude vyhosťovať ruských diplomatov a stiahne len svojho veľvyslanca v Rusku na konzultácie.

Odkiaľ vie Babiš, že Česko na zozname možných krajín, majúcimi niečo do činenia s novičokom, je neoprávnene? Andrej Babiš je už aj šéf BIS? Strážil vojenských chemikov? Prezident Miloš Zeman rozumne požiadal o prešetrenie veci „krivého obvinenia Ruskom“ priamo BIS. Ak si BIS dala lehotu jedného mesiaca, nezakladá to dôveru v korektný výsledok, ale BIS ho už zrejme pozná, tú lehotu si vzala na vypracovanie správy…

Aké dôkazy sú na stole, okrem dohadov a domnienok o vysokej pravdepodobnosti, že za chemickým útokom na dvojitého ruského agenta a jeho dcéru (smola) bolo Rusko, a práve v období prezidentských volieb? Hodnoverne sa vyšetrí? Tak ako Kuciakova vražda? Hmm… Pozitívum staronovej vlády: https://www.hlavnespravy.sk/slovensko-v-kauze-skripala-zatial-stoji-bokom-postavilo-na-stranu-zdraveho-rozumu/1353646

Vysoká pravdepodobnosť nerovná sa pravda. Kdekoľvek bol použitý kalašnikov, je vysoko pravdepodobné, že sú za tým Rusi, a prinajmenej jeho vynálezca Kalašnikov. Hypotéza – je vysoko pravdepodobné, že za vraždou agenta Skripeľa v Salisbury môže byť ktorákoľvek tajná služba celej proti ruskej aliancie, najskôr USA alebo UK.

Kto z bežných občanov, laikov, vie, čím všetkým sa zaoberajú tajné služby? Garantujem, že to nevedia ani experti, už mimo službu, a ak, nie aktuálne ale len rámcovo (vedia, ako to tam „chodí“). Je bežné, že aktívny agent, príslušník tajnej služby nevie, akými úlohami je poverený jeho kolega. Tajné služby sú „štát v štáte“.

Ide o účelovú gradáciu napätia medzi jadrovými veľmocami bez akýchkoľvek hodnoverných dôkazov, hnať konflikt až na úroveň krízy v Zátoke svíň. Tvrdenie o vysokej a nespochybniteľnej pravdepodobnosti by pred žiadnym korektným a nezávislým súdom neprešlo. Lebo to je prezumpcia viny. Potrebujete novičok? Tu je: https://cs.wikipedia.org/wiki/Novi%C4%8Dok
https://blog.hlavnespravy.sk/4039/zapad-a-jeho-mierove-iniciativy-a-politiky-voci-rusku/

Zdroj: https://blog.hlavnespravy.sk/4163/velkonocne-rozjimanie-o-tom-co-doma-a-vonku-priniesol-uplynuly-tyzden/

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na zemavek@zemavek.sk.

UPOZORNENIE

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.


http://zemavek.sk/velkonocne-rozjimanie-o-tom-co-doma-vonku-priniesol-uplynuly-tyzden/

 
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню